PLATFORMA BMC

W związku z realizacją projektu „Opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji (AI) i koncepcji aplikacji zwiększającej efektywność zarządzania organizacją sportowo-rekreacyjną”, w ramach niniejszego podprogramu psychologiczno – dietetycznego Zarząd Stowarzyszenia Bianconeri Football Academy podjął decyzję o realizacji opieki psychologiczno – dietetycznej dla wszystkich zainteresowanych. 

W ramach niniejszego programu każda zainteresowana osoba będzie objęta Programem Dietetycznym polegającym na:

 1. Analizie poprawności zdrowego żywienia.
 2. Przygotowaniu szeregu programów dietetycznych w zależności od wieku sportowca.
 3. Nadzorze nad żywieniem w czasie organizowanych półkolonii, obozów sportowych
  i turniejów.
 4. Propagowaniu zdrowego żywienia poprzez przesyłanie biuletynów informacyjnych oraz newsletterów dla zawodników.
 5. Prowadzeniu warsztatów tematycznych.
 6. Podjęciu współpracy ze specjalistami z zakresu zdrowego żywienia i dietetyki.
 7. Uczestnictwie w konferencjach, warsztatach i szkoleniach zewnętrznych dotyczących różnych aspektów zdrowego żywienia i dietetyki.

W ramach Programu Psychologicznego Stowarzyszenia Bianconeri Football Academy będzie realizować następujące działania:

 1. Wprowadzenie zasad wzmocnienia mentalnego dla zawodników w czasie treningów, w zależności od kategorii wiekowej.
 2. Przekazywanie treści edukacyjnych z zakresu psychologii poprzez przesyłanie biuletynów informacyjnych oraz newsletterów dla zawodników.
 3. Przeprowadzenie okresowych warsztatów z zakresu aspektów psychologicznych związanych ze szkoleniem sportowców.
 4. Uczestnictwo w konferencjach szkoleniach. Warsztatach związanych z aspektami psychologii dziecięcej, sportowej itp.
 5. Podpisanie umów o współpracy z gabinetami psychologicznymi.

Ponadto Stowarzyszenia Bianconeri Football Academy rozpoczęło proces realizacji rozwiązań IT opartych na sztucznej inteligencji (AI) w następującym zakresie:

Integracja wszystkich programów wspomagających funkcjonowanie Stowarzyszenia w ramach wspólnej platformy- Bianconeri Management Center, w skrócie BMC- opartej na rozwiązaniach AI. Celem programu, poza integracją wszystkich programów, jest ułatwienie i dostosowanie możliwości korzystania z aplikacji w sposób dedykowany dla użytkownika, a także wspomagający jego przyzwyczajenia oraz potrzeby. Aplikacja będzie podzielona na następujące strefy:

 1. Client Zone
 2. Coach Zone
 3. Management Zone
 4. Sales and Marketing Zone

Realizacja programu została podzielona na 4 etapy:

 1. Analiza potrzeb oraz zaprojektowanie aspektów funkcjonalnych oraz technicznych.
 2. Przygotowanie dokumentacji funkcjonalno – technicznej.
 3. Przygotowanie aplikacji oraz rozwiązań trwałych.
 4. Wdrożenie aplikacji, w tym szkolenia oraz dystrybucja możliwości wśród użytkowników. Przygotowanie programu rozwojowego, samo edukującego.

Zarząd Stowarzyszenia Bianconeri Football Academy informuje, że aktualnie został zakończony etap 2 tj. została przygotowana dokumentacja funkcjonalno- techniczna i wraz z pozyskaniem środków z dotacji, będą realizowane kolejne etapy. Zarząd będzie na bieżąco informował o postępach projektu.